ข่าวประชาสัมพันธ์

วันพุธที่ 1 เดือนเมษายน พ.ศ.2558 22:01 น.

ผศ.จรรยา ทองดี ร่วมแสดงความยินดีวันก่อตั้งหนังสือพิมพ์เดลินิวส์

...

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ จรรยา  ทองดี  ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมและกิจการทั่วไป (มจพ.) พร้อมด้วยบุคลากรกลุ่มงานประชาสัมพันธ์ ร่วมแสดงความยินดีและบริจาคเงินสมทบทุนมูลนิธิแสง-ไซ้กี เหตระกูล เพื่อช่วยเหลือหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ในถิ่นทุรกันดาร เนื่องในโอกาสครบรอบวันก่อตั้งหนังสือพิมพ์เดลินิวส์ ครบรอบ51 ปี  โดยมีคุณประพิณ รุจิรวงศ์  ผู้อำนวยการฝ่ายโฆษณา หนังสือพิมพ์เดลินิวส์ เป็นผู้รับมอบ ทั้งนี้เพื่อเป็นการสร้างสัมพันธ์ไมตรีที่ดีระหว่างมหาวิทยาลัยกับสื่อมวลชน และแสดงความขอบคุณที่ได้ช่วยเป็นสื่อกลางในการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารของมหาวิทยาลัยไปสู่กลุ่มเป้าหมายมาโดยตลอด เมื่อวันที่ 27 มีนาคม  2558